1. Anasayfa
  2. Ünlü Sözleri

Jack London Sözleri

Jack London Sözleri
0

Vahşi doğada sabır hüküm sürer, yaşam kadar inatçı, bıkıp usanmaz bir sabır.

Ben, kendi beğenimi insanlığın ortak yargılarına göre şekillendirmem. Eğer bir şeyi beğenmiyorsam beğenmiyorumdur.

Düşünceyi izleyemediği zaman hatanın düşüncede olduğuna inanmak, dar görüşlülüğün eski dramıdır.

Büyük bir şey haline gelen o küçük şey üzerinde Martin’in kafası karışmaya devam ediyordu.

Yaşam bir hata ve utanç!

Herhangi bir şeyin var olması, onun var olmaya uygun olduğunun yeterli bir doğrulamasıdır.

Hayat iyi kartlara sahip olmak değil, bazen kötü bir eli iyi oynama meselesidir.

Güzelliğin anatomisini inceleyip öğrendikten sonra güzelliğin kendisini yaratabilmeye daha çok yaklaşılır.

Yoksulluk, yoksul olmayan bazıları için, varoluşun iyi olmadığı durumu simgeleyen bir sözcüktür.

Köpeğe verilen bir kemik yardımseverlik değildir. Yardımseverlik, siz de köpek kadar açken onunla paylaşılan kemiktir.

Yaşama sevgi beslemeyen varlık, yok olma yoluna girmiş demektir.

Onun ne düşündüğünün sevilebilirliği ile hiçbir ilgisi yoktu.

Bir şeyler yapabilecek olmak ama onları yapmaya önem vermemek!

Öylesine çok, öylesine müthiş ve öylesine umutsuzdu sevgisi.

İnsan asla mutlak gerçekleri bilemez.

Büyük şairlerin hiçbir dizesi harcanıp atılamaz.

Kendisinin hiç kimse, hiçbir şey olduğunu.

Dişisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur.

Yaşam acı veren bir yorgunluk haline gelince, ölüm sonsuz uykunun sakinliğine götürmek için hazırdır.

Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.

Toz değil kul olmayı yeğlerim.

Utancı bile utandıracak bir utanç belgesi!

Bir gemi filosunun hızı, içindeki en yavaş geminin hızıdır.

İnsan yenildiğini düşünürse, yarı yarıya öyle sayılır.

Yeni bir cennet bulamadım ve artık eskisini de bulamıyorum.

Deha, satışa çıkarılan ürünün üstüne konulan markadır.

Doğa, her normal adamı olduğu gibi Martin’i de aşk amacıyla tasarlamıştı.

Bir hayalet, ölmüş ama öldüğünü anlayamayan bir insanın ruhudur.

Yüksek sınıfın devamı ancak başka sınıfların ezilmesi ve yıkılmasıyla mümkündür.

Dünyanın tüm hazlarının tadını çıkarma özgürlüğünü veren, paradır.

Beni ben olduğum için istemiyorlar, çünkü ben, hâlâ istemedikleri eski benim.

Senin de fikirlerin, tıpkı giysilerin gibi başkaları tarafından üretilmiş.

Tutumunu ve davranışını onlar için anlaşılır kılacak yeterli sözcükler hiçbir dilde yoktu.

Beyaz Diş yasayı iyi biliyordu; zayıf olan ezilir, güçlü olana ise boyun eğilirdi.

Her şey ölümlüdür; Doğan herkes ölmelidir, ölünce artık dinlenebileceği için mutludur.

Hay şu dünyanın tekerine! Neden sürekli dönmeli? Nerede bunun geri vitesi?

Belki de hiçbir şeyde gerçek yoktur; gerçeklikte gerçek yoktur.

Ütopya sözü bir fikri peşinen yargılamaya yetmektedir.

Avın sabrı daima avcınınkinden daha azdır.

Ne söylediğinizi, biraz da nasıl söylediğiniz belirler.

Elbiseleri gibi, görüşleri de hazır alınmaydı.

Gelişme hayattır ve hayatta öteden beri ışığa gider.

Erkeğin eşini öldürdüğü tek hayvan türü insandır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir